DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dil ve Konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Dil ve Konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitimi Programı çerçevesinde verdiğimiz hizmetler:

• Sesletim (Artikülasyon) ve Ses Bilgisi (Fonoloji) Bozuklukları: Bu bozukluklar; konuşma sesinin özelliklerinden, çarpıtılmalar, bir ses yerine başka ses kullanma, ses düşürme, ekleme, arka sesleri hatalarla belirlenir.

• Akıcı Konuşma Bozuklukları: Kekemelik, Hızlı konuşma gibi problemlerdir. Konuşmada beklenenden farklı hız, ritim gözlenmesi, ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar veya bloklar biçiminde konuşma akışının kesintiye uğramasıdır.

• Ses Bozuklukları: Bireyin yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan ses üretimi veya ses kalitesinin, perde, şiddet, rezonans veya süre gibi özelliklerinde ortaya çıkan bozukluklardır.

• Gelişimsel Dil Bozuklukları: Konuşma, yazı veya diğer sembol sistemlerinin alıcı veya ifade edici boyutlarında meydana gelen bozukluklardır. Bu bozukluklar doğuştan veya çocukluk çağında ortaya çıkan gelişimsel nitelik taşırlar. Gecikmiş konuşma, özgül dil bozukluğu gibi isimlerle de tanımlanabilir.

• Edinilmiş Dil Bozuklukları: Dil kazanıldıktan sonra çoğunlukla ergenlik döneminde ya da yetişkin yaşlarda herhangi bir nedenle dil ve konuşmanın kaybı biçiminde görülür. Afazi en belirgin türüdür.

• Yarık-Dudak ve Damak sebebiyle oluşan konuşma bozuklukları

• İşitme probleminden kaynaklanan dil ve konuşma bozukları