ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar psikolojik süreçlerden, görsel, işitsel algılamanın gelişmediği ya da algılamanın bütünleştirilmesinde ya da psikomotor özellikli ifade etme becerilerinde güçlükler yaşayan çocuklardır. Okumanın gelişimi- Disleksi, Yazmanın gelişimi- Disgrafi ve aritmetik becerilerin gelişimi- Diskalkuli programları uygulanır.