YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Otizm yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden sosyal etkiletişim, dil ve konuşma problemleri ve tekrarlayıcı davranış, kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel yetersizlik durumudur. Kurumumuz gelişimsel becerilerinin kazandırılmasına ön koşul oluşturan; temel eşleme ve taklit, sosyal etkileşim, öz bakım ve günlük yaşam, iletişim, akademik, toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi doğrultusunda eğitsel çalışmalar yapar.