ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Zihinsel engeli, çocuğun içinde bulunduğu gelişim düzeyi ile bilişsel fonksiyonların örtüşmemesidir. Zeka testi bölümü puanlarına göre farklı gelişim düzeylerinde olan bu çocuklarda, çocukların uyumsal davranışlarının da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Kurumumuz çocukların psikomotor, bilişsel hazırlık, toplumsal uyum, dil konuşma, sözlü ve yazılı anlatım, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirme çalışmaları yapar.